Proizvod 'Solarni paket'

Viessman solarni paket
2 kolektora, bojler 300 litara,
pumpna grupa, regulacija i nosači za kosi krov