O nama

Poduze?e je osnovano 1999. godine u Sivši, op?ina Usora.

Od 1996. poduze?e posluje kao samostalna vodoinstalaterska radnja sa 4 uposlena djelatnika.

U po?etku je glavna djelatnost bila prodaja vodoinstalaterskog materijala i sanitarne opreme.

Pove?anjem obima djelovanja poduze?a mijenja lokaciju i proširuje ponudu na centralno grijanje i kerami?ke plo?ice. Danas se ponuda u trgova?kom dijelu zaokružila u optimalnu cjelinu koju ?ine:

  • sanitarije
  • kerami?ke plo?ice
  • vodoinstalacije
  • centralno grijanje
  • centralni usisiva?i
  • bazenska oprema
  • mašine i alati
  • vij?ana roba

Pored trgova?ke djelatnosti poduze?e je proširilo i uslužnu djelatnost na ugradnju vodoinstalacija, instalacija centralnog grijanja, instalacija centralnih usisiva?a i instalacija za bazene.

U suradnji sa kooperantima u ponudi su i kerami?arski radovi.

Kao posljedica svih navedenih prodajnih i uslužnih djelatnosti danas poduze?e može ponuditi kompletno ure?enje objekata po sistemu "klju? u ruke".

Danas poduze?e broji ukupno 14 djelatnika.

Prodajni prostor površine cc. 500m2 sa skladišnim dijelom površine 1.000m2 može ponuditi lak odabir i brzu isporuku robe kupcima.

Poduze?e raspolaže sa više dostavnih vozila sa brzom dostavom kupljenih roba.

Doma?inskim odnosom prema kupcima i dobavlja?ima ste?en je visok stupanj povjerenja što u kona?nici ?ini Vodomont kao zdravo i ugledno poduze?e.